Glanhau bach…

Teapot
Delwedd gan Geof Atwell

Y penwythnos yma mae Theatr Gadair Ddu yn taflu allan y llwch ar weoedd corynnod, wrth baratoi dadorchuddio sioe newydd, Cartref. Fydd y sioe yn cael ei pherfformio yn fis Mehefin, fel rhan o Festival of Ideas Prif Ysgol Edge Hill.

Cartref yw’r cyntaf o niferoedd o brofiadau theatraidd fydd yn cael ei gynhyrchu dros y blynyddoedd nesa, fel rhan o broject graddfa eang, ymarfer fel ymchwil, Merched Gwenfrewi, gan gyd cyfarwyddyd Emma Heron.
Mae’r darn wedi ysbrydoli gan debot y gymuned Cymraeg, o Gapel y Methodistiaid Ffordd Anfield, sydd rŵan yn cael ei gadw yn amgueddfa Lerpwl, ac yn canolbwyntio ar brofiad merched o gymuned Cymraeg Lerpwl yn rhan gyntaf y ganrif ddiwethaf.
Mae mwy o wybodaeth ar gael ar yr ŵyl ar wefan Prif Ysgol Edge Hill.
I gael mwy o fanylion am “Cartref,” archebu tocynnau ac yn y blaen, ewch i wefan Canolfan Celfyddydau’r Brifysgol, a chliciwch ar “What’s On.”